در پی وقوع زلزله در بم عکاسان بسیاری با حضور به موقع و فعال در این فاجعه بزرگ پوشش تصویری مناسبی در سطح بین المللی و مطبوعات داخلی و خارجی ارایه نمودند. اگر چه در صورت وجود یک تشکل فعال و سازمان یافته این فعالیتها بهتر و گسترده تر ارایه می شد. اما با وضع موجود نیز عکسهای بسیاری از زلزله بم تهیه شده است که نشانه تلاش و توجه جامعه عکاسی ایران نسبت به این واقعه است. سایت عکاسی بخش ویژه ای را به انعکاس فعالیت عکاسان ایرانی از زلزله بم اختصاص داده و تلاش دارد مرجع جامعی از اسامی عکاسان حاضر در بم و در صورت تمایل این عزیزان نمایش عکسهای آنها رادر سایت ( حتی یک عکس از هر عکاس ) تهیه نماید. لذا خواهشمند است در صورت اطلاع از حضور عکاسان ایرانی در بم و یا مشاهده عکسهای آنها در نشریه یا سایت ما را در جریان قرار دهید.