عکسهای سید حسن موسوی عکاس جوان و تجربی از زلزله بم را در گالری سایت ببینید .