درطول ۵ سالی که دو سالانه عکس برگزار نشده وقایع مختلفی در سطح کشور رخ داده است که عکاسان در آن حضور فعالی داشتند امیدوارم در این ایام که تب عکاسی از زلزله بم و عکسهای درد ناک این فاجعه عظیم خیلی بالاست دو سالانه عکس ایران زلزله زده نشود و شاهد ارسال انبوه عکسهای این فاجعه نباشیم . عزیزان عکاس توجه داشته باشند که فرصت و مجال برای ارائه عکسهای زلزله بم بسیار است و خاطره ما برای مدتها از درد این فاجعه لبریز ، پس بیایم با نگاهی عمیق تر به عکسهایمان در هر چه پر بارتر شدن دو سالانه عکس ایران سهیم شویم و ثابت کنیم که جامعه عکاسی ایران لایق توجه است . و هر مشکلی که در پایمالی حقوق عکاسی پیش می آید : از ماست که بر ماست .


به یقین حادثه زلزله بم بزرگترین حضور همزمان و فعال جامعه عکاسی در طول تاریخ عکاسی ایران بود. اینک که دو هفته از این واقعه می گذرد با نگاهی به سایتها و مطبوعات و در تماس با عکاسان متوجه می شویم که تعداد بسیار زیادی عکاس به هر طریق ممکن خود را به بم رساندند تا بتوانند با ثبت به هنگام این واقعه حضور خود را اعلام کنند. در این حضور گسترده عکاسان حرفه ای . دانشجو . هنرجو . مرد و زن با مشکلات بسیار خود را به بم رساندند تا به وظیفه خود عمل کنند .
حضورتان پایدار باد