ظاهرا پی گیری های آقای افشین شاهرودی در دفاع از حقوق عکاسان مطبوعات دارد به نتیجه می رسد . در روزنامه همشهری امروز مورخه ۲۷/۸/۸۲ تمامی عکسهای صفحات داخلی دارای نام عکاس و یا منبع عکس بود که تا به حال بی سابقه بوده . لطفا” اگر آقای شاهرودی و یا دیگر دوستان در این خصوص اطلاعات بیشتری دارند همینجا بنویسند .