به منظور پوشش تصویری مناسب از فعالیت عکاسان در مراحل مختلف انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بخش ویژه ای به این موضوع اختصاص یافته است . از همه عزیزان عکاسان خبری و مطبوعاتی و … که از فعالیت های انتخاباتی اهم از تبلیغات . سخنرانی . گردهمایی . همایش . تحصن و … عکاسی می کنند دعوت می نمایم که با ارسال تک عکس و یا مجموعه عکس به صورت مرتب و روزانه در هر چه فعال تر شدن این بخش همکاری نمایند .
با تشکر