به منظور ارتباط هرچه ساده تر و سریعتر شما در بخش تماس با سایت تغییراتی ایجاد شده است. لازم به ذکر است برای ارسال فایل و یا عکس لازم است که از ایمیل info@akkasee.com استفاده کنید.