سومین نشست تخصصی عکاسی خانه پیشکسوتان هنر این هفته با حضور آقای اکبر عالمی تحت عنوان عکاسی دیجیتال برگزار می شود .
زمان سه شنبه ۲۵/۶/۸۲ از ساعت ۱۹ تا ۲۱
مکان : خیابان ولی عصر . قبل از پل پارک وی . کوچه خاکزاد . پلاک ۹