اگر شما به عکاسی علاقه مندید . زبان انگلیسی هم بلد هستید و با اینترنت هم زیاد سر و کار دارید و از هم مهمتر دوست داشتید خودتان را خبرنگار سایت عکاسی معرفی کنید فورا” با سایت تماس بگیرید .