همانطور که در روز پایان سال نیز اعلام کردیم سایت عکاسی در نظر دارد مروری جامع بر وقایع عکاسی سال ۸۲ داشته باشد. از کشته شدن کاوه گلستان در ۱۳ فروردین ۸۲ و عکس های عکاسان ایرانی در جنگ عراق تا زلزله بم و انفجار قطار در نیشابور و نمایشگاه ها و مسابقات عکس برگزار شده در سال ۸۲ و هر اتفاق مهم دیگر به همین منظور از شما دعوت می نماییم تا دید گاه های خود را در خصوص وقایع عکاسی سال ۸۲ اعلام فرمایید تا دراین گزارش انعکاس یابد. با تشکر