بعد از ظهر روز گذشته اولین نشست کمیته آموزش انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران با موضوع معرفی سایت های عکاسی در محل سالن کنفرانس خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این جلسه که با استقبال خوب اعضاء انجمن و علاقه مندان بر گزار شده بود مدیران سایت های : کارگاه – عکاسی – خانه عکاسان – عکاسان قزوین – تهران ۲۴ – عکس و عکاس و حسن سربخشیان به معرفی سایت و برنامه های خود پرداختند.

استقبال علاقه مندان لزوم برنامه ریزی و استمرار چنین برنامه هایی را از سوی انجمن صنفی دو چندان می کند. با امید به برگزاری مستمر این جلسات و با تشکر از آقای راز دشت مسئول کمیته آموزش انجمن و آقای تورج خامنه زاده بابت هماهنگی در برگزاری این نشست.