بنا به دعوت دانشگاه هنر از آقای اشمیت (عکاس آلمانی) از ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت دراین دانشگاه سخنرانی و کار گاه عکاسی توسط وی بر گزار می شود . برنامه سخنرانی و کار گاه به شرح زیر است:

۱- سخنرانی : شنبه ۱۲ اردیبهشت از سا عت ۱۰ تا ۱۲ صبح . ۲ تا ۴ بعد از ظهر
تحت عنوان : باز یافت عکس در تالار فارابی ( سخنرانی برای عموم آزاد است )

۲- کار گاه اموزشی : یکشنبه الی چهار شنبه ۱۳ الی ۱۶ اردیبهشت صبح از ساعت ۹ تا ۱۲
تحت عنوان : ۱- دستکاری عکس ۲- استفاده مجدد از عکس در سالن شهید جانبزرگی

علاقه مندان به شرکت در کارگاه جهت ثبت نام به چهار راه ولی عصر – روبروی خیابان بزرگمهر – دانشگاه هنر – گروه عکاسی مراجعه نمایند .