دلش می‌خواست این روزها به البرز سری می‌زد، دلش می‌خواست لاله‌های واژگون خمین را دشت می‌کرد؛ اما مرد سفرهای ایران سکوت کرده و در خانه مانده است. «نیکول فریدنی» مدتی است در بستر بیماری است. باید گوش را حتی‌الامکان به دهانش نزدیک کنی تا صدای او را بشنوی یا خیره به لب‌های او، لبخوانی کنی.

گزارش ایسنا از نیکول فریدنی ـ هنرمند عکاس طبیعت ـ در بستر بیماری

سایت عکاسی : از چند ماه پیش از دوستان نزدیک به استاد فریدنی درخواست نمودیم که قرار ملاقاتی برای تهیه گزارش و مصاحبه با ایشان ترتیب دهند اما ظاهرا” چنین قصدی ندارند .