جلسه دفاعیه کارشناسی عکاسی ندا رشیدی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی در روز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۳ ساعت ۵ بعدازظهر در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری واقع در تقاطع فلسطین و انقلاب بر گزار می شود.عنوان رساله عملی عکاسی تئاتر است و استاد راهنمایی این رساله آقای شهاب الدین عادل می باشند.