نمایشگاه عکس
بم هنوز زنده است
تیل مایر – کوروش ادیم – معین حکمی – بهرام آزمون – یعقوب کهربایی – مظفر متین پور
خانه عکاسان ایران
۳ مرداد ۱۳۸۳ ساعت ۱۸
با همکاری: سفارت آلمان – هلال احمر – صلیب سرخ

dealyphoto.jpg