نمایشگاه بام شکسته بم از نهم تا نوزدهم نوامبر ۲۰۰۴ ( ۱۹ تا ۲۹ آبان ) همزمان با نشست مجمع عمومی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. در این نمایشگاه منتخبی از عکس های عکاسان ایرانی که با عنوان نمایشگاه با م شکسته بم در تهران و چند شهر کشور و همچنین کشور های کرواسی و فرانسه به نمایش در آمده بود، به نمایش در می آید .
این نمایشگاه در بر گیرنده آثاری از بم قبل و بعد از زلزله و مراحل بازسازی آن را شامل می شود. عکس های این نمایشگاه در نشریه بین المللی سازمان ملل متحد که به بیش از ۵ زبان منتشر می شود به چاپ خواهد رسید .
این نمایشگاه با همکاری نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد و اداره کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود .