بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه انجمن فرهنگی فارغ‌التحصیلان عکاسی ایران

مقدمه:
هرچند که پیشینه آموزش رشته عکاسی در ایران به مدرسه دارالفنون برمی گردد اما بهمن سال ۱۳۶۲ به طور رسمی با پذیرش اولین دوره دانشجویان عکاسی، بنیان این رشته دانشگاهی درمقطع کارشناسی در کشور گذاشته شد و پس از چند سال مقطع کارشناسی ارشد آن نیز راه اندازی شد. درآغازفقط ۳ دانشکده هنری این رشته را ارایه می کردند اما به تدریج برتعداد آنها افزوده شد و در این سالیان دانش آموختگان بسیاری تربیت شدند، به گونه ای که امروز این دانش آموختگان پتانسیل و ظرفیت های بالایی در ارایه خدمات مورد نیاز و ارتقای سطح فرهنگی، هنری و تخصصی جامعه را دارامی باشند. انجمن فرهنگی فارغ التحصیلان عکاسی ایران به منظور ارتقای سطح دانش و بینش عمومی واعتلای فرهنگ وهنر کشور و ارتقای جایگاه و موقعیت عکاسی در کشور و با التزام به رعایت مقررات موضوعه کشوری و ضوابط حاکم برتأسیس انجمن های فرهنگی و بر اساس این اساسنامه تشکیل گردید.

فصل اول: کلیات
ماده یک:

انجمن فرهنگی فارغ التحصیلان عکاسی ایران انجمنی است فرهنگی، هنری، پژوهشی، آموزشی وتخصصی،غیر انتفاعی،غیرسیاسی، مرکب از فارغ التحصیلان رشته های عکاسی دانشکده ها ومراکز و مؤسسه های آموزش عالی دریکی از مقاطع تحصیلی رسمی بالاتر از دیپلم که به استناد بند ۲۲ماده ۲ قانون اهداف و وظایف فرهنگ وارشاد اسلامی تشکیل می شود.

ماده دو: نام انجمن
نام انجمن عبارتست از«انجمن فرهنگی فارغ التحصیلان عکاسی ایران» که دراین اساسنامه به اختصار “ انجمن” نامیده می شود.

ماده سه: تابعیت ومحل انجمن
انجمن ایرانی و تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.دفتر مرکزی انجمن در تهران است. انجمن می تواند با توجه به زمینه و اعلام آمادگی فارغ التحصیلان درنقاط مختلف داخل کشور و با تصویب هیئت مدیره شعباتی درسایر مناطق دایر نماید. این شعب از حیث تشکیلات، اعضاء و مقررات و فعالیت تابع انجمن مرکزی می باشند.

ماده چهار: مدت فعالیت انجمن
فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود است.

ماده پنج: اهداف
۱-۵- شناسایی نیازمندی های فارغ التحصیلان و مراکز اجرایی، آموزشی، علمی و پژوهشی کشور و تلاش برای ایجاد زمینه مناسب جهت خدمت هرچه بیشتر فارغ التحصیلان به جامعه و توسعه دانش، فرهنگ و هنر عکاسی کشور.
۲-۵- تلاش برای فراهم ساختن زمینه های لازم جهت معرفی قابلیت های عکاسی و عکاسان ایرانی به جامعه ایرانی و جهانی.
۳-۵- گسترش روحیه تعاون، همکاری و همفکری بین فارغ التحصیلان عکاسی.
۴-۵- گسترش ارتباط بین فارغ التحصیلان عکاسی وتبادل تجارب عملی، علمی– تخصصی، فرهنگی و هنری آنان.
۵-۵- توسعه ارتباط بین دانشگاه و جامعه به منظور بکارگیری متقابل امکانات دانشگاه و انجمن در زمینه های گوناگون علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری رشته عکاسی و انعکاس مشکلات و معضلات رشته عکاسی درجامعه به دانشگاه.
۶-۵- بررسی علمی – عملی و کارشناسی وضعیت حرفه ای و آموزشی عکاسی کشور و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط.
۷-۵- تدوین کتب و جزوات آموزشی درزمینه های گوناگون عکاسی جهت مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان و دانشگاه با همکاری سازمان ها و مراکز ذیصلاح.
۸-۵- تلاش برای روزآمد کردن و ارتقای علمی و توسعه امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ازطریق ارتباط مستمر دانش آموختگان با دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارکنان و مدیریت دانشگاهها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۹-۵- افزایش دانش واطلاعات تخصصی، فرهنگی وهنری اعضاء وآشنایی آنان با تازه ترین پیشرفت ها درحوزه عکاسی و ارتباطات از طریق انتشار نشریات و کتب و فعالیت های تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی و هنری.
تبیین جایگاه و منزلت حقیقی عکاسی و حقوقی عکاسان.
برقراری ارتباط با تشکلها ومراکز علمی و هنری عکاسی در داخل و خارج از کشور.
۱۲-۵- شناسایی و تجلیل از پیشکسوتان وفعالان عکاسی کشورو بهره گرفتن ازتجارب آنان درجهت رشد استعدادهای جوان.
۱۳-۵- برگزاری همایش ها، نمایشگاهها،کنفرانس ها و نشست های تخصصی عکاسی درسطوح مختلف درداخل و خارج از کشور.
۱۴-۵- تلاش به منظور شناسایی و معرفی متخصصان و فارغ التحصیلان رشته عکاسی به رسانه ها، مطبوعات، مجامع تخصصی، روابط عمومی ها و … به منظور تقویت بدنه کارشناسی عکاسی در دستگاههای اجرایی کشور.
۱۵-۵- تلاش برای ایجاد کتابخانه تخصصی، بانکهای اطلاعاتی، اطلاع رسانی و موزه تخصصی در
حیطه عکاسی.
۱۶-۵- حمایت از پروژه های پژوهشی، انتشاراتی، تحقیقاتی، هنری و نمایشگاهی درحوزه فعالیت های عکاسی اعضاء.
۱۷-۵- اجرای برنامه ها وفعالیت های مشترک به مناسبت های مختلف با سازمان های دولتی– غیردولتی و خصوصی.
۱۸-۵- صدور بیانیه یا ارایه طرحهای متناسب با مأموریتهای انجمن به سازمان ها، وزارتخانه ها و مراکز اجرایی، علمی، آموزشی وفرهنگی.
۱۹-۵- حمایت از حقوق مادی و معنوی اعضای انجمن.
۲۰-۵- فراهم آوردن زمینه های لازم جهت مسافرت های تحقیقاتی، فرهنگی، هنری وعلمی اعضاء به خارج از کشور به عنوان فرصت های مطالعاتی، نمایشگاهی و…
۲۱-۵- تأسیس صندوق قرض الحسنه اعضاء با اخذ مجوز لازم.
۲۲-۵- تلاش برای تشکیل مجمع بین المللی عکاسان مسلمان.
۲۳-۵- ارایه خدمات رفاهی به اعضاء.
۲۴-۵- تأسیس تعاونی چند منظوره فارغ التحصیلان عکاسی کشور.

فصل دوم: ارکان انجمن
ماده ششم: ارکان انجمن

ارکان انجمن عبارتست از: مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرسی

ماده هفت: مؤسسان
مؤسسان انجمن مرکب از۱۰ نفر می باشند.
۱- مجتبی آقایی سربرزه /۲- محمد ستاری / ۳- امیرعلی جوادیان / ۴- مسعود زنده روح کرمانی / ۵- سید عباس میرهاشمی / ۶- جهانگیر چراغی حاجی آبادی / ۷- محمود درفر / ۸- علی اصغر داود آبادی فراهانی / ۹- فرهاد سلیمانی / ۱۰- محمد مهدی رحیمیان

ماده هشتم:
انجمن با تصمیم و تصویب مؤسسان که اسامی آنان درماده هفت درج گردیده و اساسنامه را امضاء کرده اند، تشکیل شده و مؤسسان تا تشکیل اولین مجمع عمومی که حداکثر یکسال پس از آغاز فعالیت رسمی انجمن خواهد بود. اختیارات و وظایف مجمع عمومی را برعهده دارند.

ماده نه: وظایف مؤسسان
۱-۹- تصویب اساسنامه.
۲-۹- برگزاری اولین مجمع عمومی.

مجمع عمومی
ماده دهم: مجمع عمومی باشرکت مؤسسین و فارغ التحصیلان رشته عکاسی که به عضویت درآمده اند تشکیل می شود و همه دارای حق رأی می باشند.

ماده یازدهم: مجمع عمومی بردونوع عادی و فوق العاد ه است.
الف- مجمع عمومی عادی: حداقل سالی یکبار ازطریق دعوت هیأت مدیره تشکیل می شود.
ب – مجمع عمومی فوق العاده: در مواقع ضروری جلسات با دعوت هیأت مدیره یا یک سوم اعضای انجمن یا بازرس تشکیل می شود.

ماده دوازدهم: جلسات مجمع عمومی سالی یک بار با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضای پیوسته تشکیل می شود. درصورت عدم حصول حد نصاب جلسه بعدی که حداقل ۱۵ روز بعد خواهد بود با حضور اعضای حاضر در جلسه و جلسات فوق العاده با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای پیوسته تشکیل می شود و رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

ماده سیزدهم: وظایف مجمع عمومی
۱-۱۳- استماع گزارش فعالیت های انجام شده و بررسی اقدامات هیأت مدیره انجمن واظهار نظر درمورد آنها.
۲-۱۳- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیأت مدیره و بازرسین و خزانه دار.
۳-۱۳- تصویب سیاست های کلی،خط مشی وبرنامه های کلی سالانه انجمن درچهارچوب اساسنامه.
۴-۱۳- تصویب تغییر واصلاح مفاد اساسنامه.
۵-۱۳- تصویب انحلال انجمن.
۶-۱۳- تصویب، عزل ویا قبول استعفای انفرادی یا جمعی هیأت مدیره.
۷-۱۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های انجمن و اعلام تصمیمات قانونی.

ماده چهاردهم: هیأت مدیره
۱-۱۴- اعضای هیأت مدیره انجمن ۹ نفر هستند که ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشند که توسط مجمع عمومی و از بین اعضا ی انجمن بمدت ۲ سال انتخاب می شوند.
انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.
۲-۱۴- اعضای هیأت مدیره دراولین جلسه ازبین خود یک نفر رابه عنوان رییس، یک نفر نایب رییس
و یک نفر منشی انتخاب می کنند. نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیأت مدیره به تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره می رسد.
۳-۱۴- اعضای علی البدل در صورت انفصال اعضای اصلی می توانند به ترتیب تقدم آراء به عضویت هیأت مدیره درآیند.
۴-۱۴- جلسات هیأت مدیره با حضور۵ نفر( که یکی از آنان رییس یا نایب رییس می باشد) رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اکثریت حاضر معتبر می باشد.
۵-۱۴- هیأت مدیره ازمیان اعضای خود و یا خارج از انجمن فردی را به عنوان دبیر انجمن که عهده دار امور اجرایی انجمن و مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد و یک نفر را ازمیان اعضای خود به عنوان خزانه دار که مسؤول امور مالی انجمن می باشد، انتخاب می کند.
۶-۱۴- اعضای علی البدل می توانند بدون حق رأی درجلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.

ماده پانزدهم: وظایف واختیارات هیأت مدیره
۱-۱۵- هیأت مدیره مرجع اجرایی انجمن بوده و درکلیه امور به استثناء مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی می باشد، درچهارچوب اساسنامه ومصوبات مجمع عمومی، اتخاذ تصمیم می کند.
اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
۲-۱۵- قبول یا رد درخواست عضویت فارغ التحصیلان با رعایت مفاد اساسنامه.
۳- ۱۵- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء.
۴-۱۵- تدوین خط مشی و برنامه های سالانه انجمن.
تدوین شرح وظایف و تشکیلات کمیته ها و زیرمجموعه های ارکان انجمن.
۶-۱۵- اجرا و پی گیری مصوبات مجمع عمومی.
ابرازمواضع انجمن به نحو مقتضی.
۸-۱۵- تصویب تشکیل مؤسسه های وابسته به انجمن.
۱۵- تعیین مدیر مسؤول و سردبیر نشریات انجمن.
۱۰-۱۵ – تعیین میزان ورودی و حق عضویت سالیانه اعضا درآخرین جلسه رسمی هر سال برای سال بعد.
۱۱-۱۵- تصویب برنامه های اجرایی انجمن.
۱۲-۱۵- تأمین نیازهای مالی و تدارکاتی انجمن.
۱۳-۱۵- برنامه ریزی واجرای نشست ها و سمینارها.
۱۴-۱۵- برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده.
۱۵-۱۵- تهیه گزارش عملکرد سالانه برای تقدیم به مجمع عمومی.
۱۶-۱۵- تشکیل منظم جلسات هیأت مدیره.
۱۷-۱۵- حضور درمراجع حل اختلاف به نمایندگی ازسوی اعضاء.
۱۸-۱۵- تعیین میزان حقوق و مزایای کارکنان.
تبصره: هیأت مدیره موظف است برای تشکیل مجمع عمومی از طریق تماس تلفنی، ارسال دعوتنامه و یا فاکس ودر صورت لزوم با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع تشکیل مجامع ودستور جلسه را به اطلاع اعضاء برساند. به طوری که از زمان دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۵ روز فاصله باشد.

ماده شانزدهم: وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره
۱-۱۶- اداره جلسات هیأت مدیره.
۲-۱۶- سرپرستی امور اداری، مالی و اجرایی انجمن.
۳-۱۶- هماهنگی با اعضای هیأت مدیره و نظارت برحسن اجرای تصمیمات.
۴-۱۶- تدوین پیش طرح برنامه های سالانه انجمن.
ارتباط با مراکز علمی، اطلاع رسانی، فرهنگی واجرایی وقانونی کشوربه منظور جلب همکاری و همیاری آنان در برنامه های انجمن.
۶-۱۶- امضای کلیه مکاتبات اداری و اسناد مالی.
تبصره: درغیاب رییس، نایب رییس وظایف وی را به عهده می گیرد.
۷-۱۶- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی وهیأت مدیره به ارکان انجمن و پی گیری آنها.
۸-۱۶- ارایه گزارش سالانه فعالیت های ارکان مختلف انجمن به مجمع عمومی.
۹-۱۶- صدور احکام منتخبین مجمع عمومی و هیأت مدیره.
۱۰-۱۶- اعلام دیدگاهها و مواضع انجمن درزمینه های گوناگون.
۱۱-۱۶- انجام امورمحوله از سوی هیأت مدیره.
۱۲-۱۶- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری.

ماده هفدهم: شرایط لغو عضویت اعضای هیأت مدیره
درموارد ذیل عضویت اعضای هیأت مدیره لغو واعضای علی البدل با رعایت شرایط، جایگزین می شوند.
۱ – استعفای کتبی
۲- چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب غیبت غیرموجه درجلسات هیأت مدیره.
۳- درخواست حداقل ۱۰ تن از اعضاء و تصویب مجمع عمومی(عادی یا فوق العاده).
تبصره: هیأت مدیره حداقل هر ۱۵ روز یکبار تشکیل جلسه می دهد.

ماده هجدهم: بازرسی
مجمع عمومی هرساله یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به منظور بررسی، نظارت بر امورانجمن و هیأت مدیره و ارایه گزارش به مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می کند.

ماده نوزدهم: وظایف بازرس
۲۱- نظارت بر عملکرد مالی، مصوبات و تشکیل جلسات هیأت مدیره و مجامع.
۲۱- ارایه گزارش نهایی به مجمع عمومی.
۲۱- درخواست برگزاری مجمع عمومی.
تبصره ۱: بازرسین حق مداخله مستقیم در مسایل اجرایی انجمن را ندارند.
تبصره۲: بازرسین بدون حق رأی می توانند درجلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.

ماده بیستم: اسناد واوراق بهادار، افتتاح حساب جاری و معاملات بانکی و هرگونه اسناد ونوشته هایی که متضمن هرنوع تعهد مالی باشد با امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره و خزانه دار انجمن معتبر خواهد بود.

ماده بیست و یکم: کلیه هزینه های انجمن دردفاتر قانونی ثبت وشرح و بیلان آن درپایان سال مالی به مجمع عمومی ارایه خواهد شد.
تبصره ۱: مجمع عمومی هرساله نیمه دوم آبانماه تشکیل می شود.
تبصره۲: سال مالی انجمن از ۱۵ آبانماه تا ۱۵ آبانماه سال بعد می باشد.

ماده بیست ودوم: گروه ها
گروه های انجمن که به منظور تحقق اهداف انجمن درزمینه های مختلف و زیر نظر هیأت مدیره
فعالیت می کنند عبارتند از:
گروه علمی، پژوهشی و هنری
گروه فرهنگی و انتشاراتی
گروه تبلیغات و اطلاع رسانی
گروه پشتیبانی و مالی
گروه آموزشی و بین المللی
گروه رفاهی و خدماتی
گروه تشکیلاتی و حقوقی
تبصره ۱: درصورت لزوم گروه های دیگری نیز با تصویب هیأت مدیره تشکیل می شود.
تبصره ۲: شرح وظایف و برنامه های گروه ها به تصویب هیأت مدیره می رسد.
تبصره ۳: مسؤولین گروه ها توسط هیأت مدیره از میان اعضای انجمن انتخاب می شوند.

فصل سوم: مسایل مالی
ماده بیست و سوم: بودجه و درآمد انجمن
سرمایه اولیه ودارایی و منابع درآمد انجمن به شرح ذیل است:
الف- مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال که در بدو تأسیس انجمن از سوی مؤسسان تأمین و پرداخت شده است.
ب- دریافت حق عضویت، قبول هدایا و درآمد حاصل از فعالیت های انجمن و مؤسسه های وابسته.
ج- به منظور نیل به اهداف و موضوع فعالیت های فرهنگی، هنری پیش بینی شده دراساسنامه، انجمن می تواند با رعایت مقررات مربوط به عملیات تهیه و تأمین مواد و کالاهای مورد نیاز و تدارک وسایل وابزار کار اعضاء، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی، انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز درمحدوده اهداف و موضوع اساسنامه، تحصیل وام یا اعتبار از اشخاص، بانکها ومؤسسه های اعتباری مبادرت نماید.
تبصره: ماهیت انجمن غیر تجاری بود ه لذا فعالیت های درآمدزا صرفاً درصورت مرتبط بودن با اهداف انجمن و پس از تصویب مجمع عمومی مجاز می باشد.

فصل چهارم: عضویت
ماده بیست و چهارم: عضویت درانجمن بر۳ نوع است
الف- عضویت پیوسته: شامل فارغ التحصیلان رشته عکاسی می باشد.
ب- عضویت وابسته: شامل دانشجویان رشته عکاسی.
ج – عضویت افتخاری: به کسانی که تحصیلات مرتبط در رشته عکاسی نداشته، اما فعالیت مستمر در زمینه عکاسی داشته وخدمات برجسته ای به ارتقای سطح عکاسی کشور انجام داده اند.عضویت افتخاری اعطاء می گردد.
تبصره: هیأت مدیره ودبیرخانه انجمن موظف است برای همه اعضای انجمن کارت عضویت صادر نماید.

ماده بیست و پنجم: شرایط عضویت در انجمن
داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
قبول وتعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ماده بیست وششم: شرایط تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء
تبصره: هریک از اعضاءکه شرایط عضویت را ازدست دهند از عضویت درانجمن مستعفی شناخته می شوند.
آراء صادره از مراجع قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی عضو.
عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر یک سال.
عدم رعایت مفاد اساسنامه.

فصل پنجم
ماده بیست وهفتم:
انحلال
تصمیم تعلیق یا انحلال انجمن بنا به تصویب حداقل ۵ نفر ازاعضای هیأت مدیره و تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی امکان پذیر است که دراین صورت هیأت تصفیه ای توسط مجمع عمومی تعیین می شود.
هیأت تصفیه پس از وصول مطالبات و ادای دیون انجمن حداکثرطی یک سال نسبت به واگذاری اموال و املاک باقیمانده به مؤسسه های عام المنفعه و سایر اقدامات قانونی لازم اقدام می کند.

ماده بیست و هشتم:
درباره مسایلی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق مقررات قانونی حاکم بر انجمن های فرهنگی رفتار خواهد شد.

هیأت مؤسس:
مجتبی آقایی سربرزه ، محمد ستاری، امیرعلی جوادیان ، مسعود زنده روح کرمانی، سید عباس میر هاشمی، جهانگیر چراغی حاجی آبادی، محمود بدرفر، علی اصغر داودآبادی فراهانی، فرهاد سلیمانی، محمد مهدی رحیمیان

تبصره: از سوی هیأت مؤسس آقایان: امیرعلی جوادیان ، مسعود زنده روح کرمانی، سید عباس میر هاشمی برای انجام تشریفات ثبت انجمن انتخاب شدند.

ماده بیست و نهم: این اساسنامه در ۵ فصل و ۲۹ ماده توسط هیأت مؤسس در آذر ۱۳۸۲ به تصویب رسید.