اساسنامه انجمن عکاسان بحران
مقدمه:
کشور پهناور ایران به لحاظ موقعیت خاص منطقه‌ای، جغرافیایی و جغرافیای سیاسی همواره درمعرض وقایع و رخدادهای اجتماعی و حوادث و بلایای طبیعی است. آنچه در ایجاد فرهنگ پیشگیری تسریع و تقویت کمک رسانی، امداد و نجات آسیب دیدگان در بروز حوادث و رخدادها نقش مؤثر و حیاتی ایفا می کند، اطلاع رسانی مؤثر، صحیح و به موقع است.
انجمن عکاسان بحران، به منظور پشتیبانی، هدایت و استفاده از پتانسیل های ارزشمند عکاسان در خدمت به ارتقای جایگاه نظام اطلاع رسانی کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی بر مبنای این اساسنامه تشکیل می شود.
فصل اول: کلیات
ماده یک:
” انجمن عکاسان بحران”، انجمنی است فرهنگی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری،غیر صنفی
ماده دو: نام انجمن
نام انجمن عبارتست از « انجمن عکاسان بحران » که دراین اساسنامه به اختصار انجمن نامیده می شود.
ماده سه: محل انجمن
مرکز اصلی انجمن به نشانی کامل: تهران، خیابان ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، نبش خیابان۲۱، پلاک ۱۶۰، طبقه همکف، واحد سمت چپ می باشد. تغییر مرکز اصلی و نشانی انجمن با تصویب هیأت مدیره و با اطلاع قبلی وتأیید دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.
ماده چهار: مدت فعالیت انجمن
فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس بمدت نامحدود است.
فصل دوم:اهداف،وظایف و فعالیت ها:
ماده پنج: اهداف، وظایف و فعالیت ها
۱-۵-ایجاد زمینه مناسب برای انجام مسؤولیت‌های حرفه‌ای عکاسان عضو انجمن در مواقع بروز حوادث ، رخدادهای اجتماعی، حوادث و بلایای طبیعی و خدمت هرچه بیشتر به جامعه وتوسعه وارتقای نظام اطلاع‌رسانی کشور در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی.
۲-۵- گسترش روحیه تعاون، همکاری و همفکری بین عکاسان حرفه‌ای کشور در بروز بحرانها.
۳-۵- بررسی علمی – عملی و کارشناسی وضعیت حرفه‌ای و آموزشی عکاسی کشور در مواقع بحرانی و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط.
۴-۵- شناسایی توانایی‌ها و نیازمندی‌های متقابل عکاسان حرفه ای و مراکز مختلف اجرایی، آموزشی، علمی و پژوهشی ذیربط در کشور و تلاش برای بکارگیری مناسب دانش ،تجربه و حاصل فعالیت ایشان در خدمت بیشتر به جامعه.
۵-۵- افزایش دانش و اطلاعات تخصصی، فرهنگی وهنری اعضاء وآشنایی آنان با تازه‌ترین پیشرفت‌ها در حوزه عکاسی، ارتباطات و بحران از طریق انتشارات و فعالیت‌های تخصصی علمی – آموزشی، پژوهشی و هنری.
۶-۵- برقراری ارتباط با مراکز هنری و تشکل های صنفی مشابه درداخل و خارج از کشور.
۷-۵- شناسایی استعدادها و تجلیل از فعالان عکاسی در راستای اهداف انجمن.
۸-۵- برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها، نشست‌ها، سمینارها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی تخصصی مربوطه درسطوح مختلف.
۹-۵- ایجاد بانکهای اطلاعاتی و اطلاع رسانی درحیطه فعالیتهای مربوطه.
۱۰-۵- حمایت از پروژه‌های پژوهشی، انتشاراتی، تحقیقاتی، هنری و نمایشگاهی در حوزه فعالیت اعضاء.
۱۱-۵- اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های مشترک در موضوع فعالیت‌های انجمن به مناسبت‌های مختلف با سازمان های دولتی – غیردولتی و خصوصی.
۱۲-۵- هیأت مدیره انجمن برحسب ضرورت می‌تواند نسبت به صدور بیانیه یا ارایه طرحهایی به نهادها، سازمان‌ها و مراکز مختلف اقدام نماید. برای هرگونه فعالیت در موضوع این اساسنامه بایستی مجوزهای لازم را از مراجع ذیربط اخذ نمایند.
فصل سوم: عضویت
ماده شش: عضویت در انجمن بر ۲ نوع است:
الف- عضویت پیوسته: شامل عکاسان حرفه ای می‌شود که براساس ضوابط انجمن پذیرفته می‌شوند.
ب- اعضای افتخاری: شامل سایر هنرمندان ، عکاسان و علاقه مندانی می باشد که خدمات برجسته ای به ارتقای سطح عکاسی خبری و اطلاع رسانی کشور انجام داده اند. کلیه متقاضیان عضویت اعم از پیوسته یا افتخاری پس از ارایه و پذیرش تقاضا در کمیته فنی و تصویب هیأت مدیره به عضویت انجمن پذیرفته می شوند.
vتبصره: هیأت مدیره و دبیرخانه انجمن موظف است برای اعضایی که به عضویت انجمن پذیرفته می شوند کارت عضویت صادر نماید.
ماده هفت- شرایط عضویت:
۱-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲-متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۳-انطباق وضعیت متقاضی با تعاریف مندرج در ماده شش.
۴-قبول وتعهد اجرای مقررات این اساسنامه.
۵-پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب.
۶-نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد.
vتبصره۱: هریک از اعضاء که شرایط عضویت را ازدست دهند از عضویت درانجمن مستعفی شناخته می شوند.
ماده هشت: شرایط تعلیق و یا سلب عضویت اعضاء:
۱-آراء صادره از مراجع قضایی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی.
۲-عدم پرداخت حق عضویت به مدت حداکثر ۲ سال.
۳-عدم رعایت مفاد اساسنامه.
۴-بنا به تصویب مجمع عمومی.
فصل چهارم: ارکان انجمن:
ماده نه- ارکان:
ارکان انجمن عبارتست از: ۱- مجمع عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرس ۴- خزانه دار.
ماده ده – مجمع عمومی:
مجمع عمومی از بین هیئت مؤسس و اعضاء انجمن با شرکت نصف به علاوه یک اعضاء در پایان هر سال مالی تشکیل می شود.
vتبصره: مبدأ سال مالی انجمن، تشکیل اولین مجمع عمومی و انتخابات می باشد.
ماده یازده: مجمع عمومی بر دو نوع عادی و وفوق العاد ه است.
الف- مجمع عمومی عادی: حداقل سالی یکبار ازطریق دعوت هیأت مدیره تشکیل می شود.
ب – مجمع عمومی فوق العاده: در مواقع ضروری و با دعوت هیأت مدیره یا یک سوم اعضای مجمع عمومی تشکیل می شود.
vتبصره۱: هیأت مدیره موظف است که تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه را از طریق دعوتنامه و در صورت لزوم با درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار به اطلاع اعضاء برساند به طوری که در هر حال از تاریخ ارسال دعوتنامه و یا درج آگهی تا تشکیل مجمع حداقل ۵ روز فاصله باشد.
vتبصره۲: درصورتی که در دعوت نخست، مجمع عمومی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۵ روز بعد تشکیل می شود و با هرتعداد اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
vتبصره۳: حضور اعضای افتخاری در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده بدون حق رأی بلامانع است.
vتبصره۴: جلسات مجمع فوق العاده با حضور اعضای شرکت کننده تشکیل می شود که رأی اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر می باشد.
ماده دوازده- وظایف مجمع عمومی:
۱- ۱۲- انتخاب اعضای هیأت مدیره، بازرس و خزانه دار.
۲- ۱۲- استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس و خرانه دار.
۳- ۱۲- تصویب یا اصلاح خط مشی و برنامه های کلی و سالانه انجمن درچهارچوب اساسنامه.
۴- ۱۲- انتخاب، عزل و قبول استعفای انفرادی یا اجتماعی اعضای هیأت مدیره .
۵- ۱۲- تغییر واصلاح مفاد اساسنامه.
۶- ۱۲- تصویب انحلال انجمن.
۷- ۱۲- تصویب ترازنامه انجمن.
ماده سیزده- هیأت مدیره:
۱-۱۳- اعضای هیأت مدیره انجمن ۷ نفر هستند که ۵ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشند. این اعضاء توسط مجمع عمومی و از بین اعضا بمدت ۲ سال انتخاب می شوند.
انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دوره های بعد بلامانع است.
vتبصره: اعضای هیأت مدیره بر اساس اکثریت نسبی آراء در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
۲-۱۳- اعضای هیأت مدیره دراولین جلسه ازبین خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر انتخاب می کنند. نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیأت مدیره به تصویب اکثریت اعضای هیأت مدیره می رسد.
۳-۱۳- اعضای علی البدل درغیاب اعضای اصلی می توانند به ترتیب تقدم آراء به عضویت هیأت مدیره درآیند.
۴-۱۳- جلسات هیأت مدیره با حضور ۳ نفر( که یکی از آنان رییس یا نایب رییس می باشد) رسمیت یافته و مصوبات آن با تصویب اکثریت افراد معتبر می باشد.
ماده چهارده – وظایف واختیارات هیأت مدیره:
۱-۱۴- هیأت مدیره بعد از مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری انجمن بوده و در کلیه امور به استثناء مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی می باشد، درچهارچوب اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی، اتخاذ تصمیم می کند.
اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
۲-۱۴- قبول یا رد درخواست عضویت عکاسان بر اساس گزارش کمیته فنی و با رعایت مفاد اساسنامه.
۳- ۱۴- دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء ازطریق حضور درمراجع حل اختلاف.
۴-۱۴- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلی و سالانه انجمن.
۵-۱۴- تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی لازم برای اداره انجمن.
۶-۱۴- تعیین مسؤولان کمیته ها و تصویب شرح وظایف و تشکیلات کمیته ها و زیرمجموعه های ارکان انجمن.
۷-۱۴- اجرا و پی گیری مصوبات مجمع عمومی.
۸-۱۴- اتخاذ مواضع انجمن و ابراز آن به نحو مقتضی.
۹- ۱۴- تعیین مدیر مسؤول و هیأت تحریریه نشریه یا نشریات انجمن.
۱۰-۱۴ – تعیین صاحبان امضاهای مجاز.
۱۱- ۱۴- تعیین حق عضویت اعضاءکه در ابتدای هر سال مالی تعیین و به اعضا اعلام می‌گردد.
۱۲-۱۴- تأمین نیازهای مالی و تدارکاتی انجمن.
۱۳-۱۴- تعیین محل تجمعات و برگزاری نشست ها و سمینارها.
۱۴- ۱۴- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.
۱۵-۱۴- برگزاری مجمع عمومی و فوق العاده.
۱۶-۱۴- تهیه گزارش عملکرد سالانه برای تقدیم به مجمع عمومی.
۱۷-۱۴- دریافت و بررسی پیشنهادات واصله.
۱۸-۱۴- تشکیل منظم جلسات هیأت مدیره.
۱۹-۱۴- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع داخلی و خارجی.
۲۰-۱۴- تصویب استخدام کارکنان مورد نیاز و تعیین میزان حقوق و مزایای ایشان.
۲۱-۱۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های انجمن.
۲۲-۱۴- تعیین و معرفی مدیرمسؤول انجمن به مراجع قانونی.
ماده پانزده – وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره:
۱-۱۵- اداره جلسات هیأت مدیره.
۲-۱۵- نظارت بر امور اداری، مالی و اجرایی انجمن.
۳- ۱۵- ارتباط و مکاتبه با مراکز علمی، اطلاع رسانی، فرهنگی، سیاسی نظامی و انتظامی، امداد و نجات و کمک رسانی کشور به منظور جلب همکاری و همیاری آنان در برنامه های انجمن.
۴-۱۵- امضای کلیه مکاتبات اداری با خارج از انجمن.
vتبصره ۱: درغیاب رییس، نایب رییس وظایف وی را به عهده می گیرد.
vتبصره ۲: مکاتبات داخلی انجمن توسط دبیر انجمن صورت می‌پذیرد.
۶-۱۵- ابلاغ مصوبات مجمع عمومی وهیأت مدیره به ارکان انجمن و پی گیری و نظارت برحسن اجرای آنها.
۷- ۱۵- ارایه گزارش سالانه فعالیت های ارکان مختلف انجمن به مجمع عمومی.
۸-۱۵- صدور احکام منتخبین مجمع عمومی و هیأت مدیره.
۹- ۱۵- اعلام دیدگاهها و مواضع انجمن درزمینه های گوناگون.
۱۰- ۱۵- انجام امورمحوله از سوی هیأت مدیره.
ماده شانزده- شرایط لغو عضویت درهیأت مدیره:
در موارد ذیل عضویت افراد هیأت مدیره لغو و اعضای علی البدل با رعایت شرایط، جایگزین می شوند.
۱ – استعفای کتبی
۲- چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متواتر غیبت غیرموجه درجلسات هیأت مدیره.
۳- درخواست حداقل یک سوم اعضای مجمع عمومی.
ماده هفده- بازرس:
مجمع عمومی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل به منظور بررسی، نظارت بر امور انجمن و هیأت مدیره و ارایه گزارش به مجمع عمومی به مدت دو سال انتخاب می‌کند.
ماده هیجده – وظایف بازرس:
۱- ۱۸- نظارت بر عملکرد مالی، مصوبات و تشکیل جلسات.
۲- ۱۸- ارایه گزارش نهایی به مجمع عمومی.
×تبصره ۱: بازرس حق مداخله مستقیم در مسایل اجرایی انجمن را ندارند.
×تبصره۲: بازرس بدون حق رأی می توانند درجلسات هیأت مدیره شرکت نمایند.
ماده نوزده: خزانه دار
۱- ۱۹- مجمع عمومی یک نفر را به عنوان خزانه دار به مدت ۲ سال انتخاب می کند که مسؤولیت امور مالی، ثبت درآمدها وهزینه ها در دفاتر قانونی، ارایه صورت حساب ها و تراز مالی به مجمع را برعهده دارد.
۲-۱۹- اسناد واوراق بهادار، افتتاح حساب جاری و معاملات بانکی و هرگونه اسناد و نوشته‌هایی که متضمن هرنوع تعهد مالی باشد با امضای رییس یا نایب رییس و خزانه دار معتبر خواهد بود و امضای مکاتبات با دبیرخانه هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی با امضای مدیر مسؤول معتبر می‌باشد.
۳- ۱۹- کلیه هزینه های انجمن دردفاتر قانونی ثبت وشرح و بیلان آن درپایان سال مالی به مجمع عمومی ارایه خواهد شد.
ماده بیست- دبیرخانه:
انجمن دارای دبیرخانه ای است که درمحل دفتر مرکزی انجمن مستقر بوده و زیر نظر رییس هیأت مدیره و به مدیریت دبیر انجمن انجام وظیفه می نماید.
ماده بیست و یک- وظایف دبیر:
۱-۲۱- تهیه، ثبت و نگهداری صورت جلسه‌ها و سوابق اعضا و مکاتبات انجمن، انجام مکاتبات داخلی و ارسال گزارش ها، دعوت نامه ها، صورت جلسه ها و اخبار مربوطه برای رسانه ها و دعوت از اعضا برای تشکیل جلسات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
۲-۲۱- پی گیری مصوبات و انجام امور محوله از سوی هیأت مدیره.
۳- ۲۱- جمع آوری اطلاعات، تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت های مجمع.
۴- ۲۱- تمهید مقدمات تشکیل جلسات مجمع وهیأت مدیره.
ماده بیست و دو- کمیته ها:
کمیته های انجمن که به منظور تحقق اهداف انجمن درزمینه های مختلف و زیر نظر هیأت مدیره فعالیت می کنند عبارتند از:
۱- کمیته فنی.
۲- کمیته امور نمایشگاهها و انتشارات.
۳- کمیته طرح و برنامه و تشکیلات.
۴- کمیته بین‌الملل،آموزش و پژوهش.
۵- کمیته بحران.
vتبصره ۱: درصورت لزوم کمیته های دیگری نیز با تصویب هیأت مدیره تشکیل می شود.
vتبصره ۲: شرح وظایف و برنامه های کمیته ها به تصویب هیأت مدیره می رسد.
vتبصره ۳: مسؤولین کمیته ها دراولین جلسه هیأت مدیره از میان اعضای انجمن انتخاب می شوند.
فصل پنجم: مسایل مالی
ماده بیست و سه: بودجه و درآمد مجمع
بودجه انجمن از طریق دریافت حق عضویت، قبول هدایا و کمک و درآمد حاصل از فعالیت های انجمن تأمین می گردد.
—فصل شش: سایر موارد
ماده بیست و چهار: هیأت مؤسس
آقایان: مجتبی آقایی سربرزه، حسن سربخشیان و امیرعلی جوادیان به عنوان مؤسسان تا تشکیل اولین مجمع عمومی که حداکثر تا یکسال از آغاز فعالیت رسمی انجمن خواهد بود اختیارات و وظایف مجمع عمومی را برعهده خواهند داشت. یک سال بعد مجمع تشکیل می گردد و امیرعلی جوادیان به عنوان مدیر مسؤول انتخاب شدند.
تبصره: اعضای هیأت مؤسس بعد از تشکیل مجمع عمومی به عنوان عضومجمع انجام فعالیت می‌نمایند و در صورتیکه اعضای هیأت مؤسس تغییر یابند بایستی افرادی که واجد شرایط مقرر در ضوابط باشند به عنوان هیأت مؤسس معرفی گردند. (با تصویب مؤسسان قبلی و با اطلاع قبلی به دبیرخانه هیأت).
ماده بیست و پنج: انحلال
تصمیم انحلال انجمن بنا به تصویب حداقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع عمومی اتخاذ می‌گردد که دراین صورت هیأت تصفیه ای توسط مجمع عمومی تعین می شود.
هیأت تصفیه پس از وصول مطالبات و ادای دیون انجمن، نسبت به واگذاری اموال و املاک باقیمانده و سایر اقدامات قانونی لازم اقدام می کند و کلیه اموال و داراییهای انجمن به جمعیت هلال احمر واکذار می‌شود.
ماده بیست و شش:
این اساسنامه در ۶ فصل و ۲۶ ماده توسط هیأت مؤسس در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۳ به تصویب رسید.