۴۲ قطعه عکس از ۲۲ عکاس ایرانی،از سوی آژانس عکس ایران به چهارمین مسابقه عکس ابداع که در دوبی برگزار می شود ارسال شد، که از میان آنها دو عکس از آثار احمد خطیری و کتایون کرمی پذیرفته شده و به بخش مسابقه راه یافته است.
داوری نهایی این مسابقه ماه آینده در دو بخش آنالوگ و دیجیتال برگزار خواهد شد. جایزه برنده نهایی بخش آنالوگ دو هفته کارورزی در Motivate Publishing (یک شرکت انتشاراتی بین المللی) و جایزه نفر برتر بخش دیجیتال کارورزی در شرکت Canon خواهد بود. برگزیدگان این مسابقه به مدت یک هفته میهمان جشنواره در دوبی خواهند بود.