در اولین ساعات پس از زلزله بم عکس به عنوان تنها رسانه پیشتاز توانست دنیا را از وقوع این فاجعه عظیم مطلع کند و بر روند امداد رسانی تأثیر بسزایی داشته باشد. حضور عکاسان ایرانی قبل از هر رسانه دیداری و شنیداری دیگر در بم و مخابره عکس ها در کوتاه ترین زمان ممکن نشان از آگاهی و توانایی عکاسان خبری و مطبوعاتی نسبت به حساسیت وظیفه خطیر و سرنوشت ساز خود دارد. با توجه به حادثه خیز بودن ایران و تجربیات به دست آمده در زلزله بم از یک سو و عدم آگاهی و بی اطلاعی بسیاری از مسئولین از نقش پر اهمیت و تعیین کننده عکاسان در چنین مواقعی ضرورت ایجاد یک تشکل فعال و موثر به منظور هماهنگی و توجیه نقش عکاسان در مواقع بحران مورد توجه قرا رگرفت و از سوی جمعی از عکاسان خبری و مطبوعاتی کشور اقدام به تشکیل انجمن عکاسی بحران شد.

حال به مناسبت سالگرد زلزله بم و در ادامه نمایشگاه « بام شکسته بم » نمایشگاه عکس « جوانه های بم » از ۵ الی ۲۰ دیماه ۱۳۸۳ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. علاوه بر برگزاری این نمایشگاه دو همایش یکروزه با عنوان«کارکرد رسانه در جریان بحران های ملی » و « عکاسی در بحران » در طول برگزاری این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

خبرنامه نمایشگاه « جوانه های بم » از همه علاقه مندان و عکاسان عزیز دعوت می نماید تا نظرات و دید گاه های خود را در خصوص تأثیر حضور عکاسان در مواقع بحران جهت انتشار در این خبر نامه از طریق ایمیل info@akkasee.com ارسال نمایند.
خبرنامه جوانه های بم در زمان برگزاری نمایشگاه به طور گسترده در میان مسئولین و بازدیدکنندپان توزیع می شود.
مباحث مورد نظر عبارتند از : نقش و تاثیر حضور عکاسان در بحران ها – ضرورت های توجه و حمایت از حضور عکاسان در بحران – عکاسی و تجربه های زلزله بم – زلزله بم و بازتاب عکس ها – راه کار های حضور سریع و موثر در بحران – عکاسی در بحران: وظیفه انسانی – وظیفه حرفه ای و …