پس از برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن عکاسان بحران اولین جلسه رسمی هیات مدیره انجمن عکاسان بحران برگزار شد.
دراین جلسه سید عباس میرهاشمی خزانه دار، امیرعلی جوادیان مدیرمسئول و نایب رییس انجمن، مجتبی آقایی رییس هیات مدیره و رییس انجمن و بهزاد فیروزی به عنوان دبیرانجمن انتخاب شدند.
اعضای هیات مدیره همچنین مسئولین کمیته های انجمن را به شرح زیر تعیین کردند.
حسن سربخشیان مسئول کمیته فنی – محمد فرنود مسئول کمیته ارتباطات، تبلیغات، انتشارات و اطلاع رسانی – سید عباس میرهاشمی مسئول کمیته تشکیلاتی، پشتیبانی، مالی و خزانه داری و محمد اسلامی راد به عنوان مسئول کمیته طرح و برنامه ریزی آموزشی، تحقیقات و امور بین الملل