مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ در سالن اجتماعات خانه هنرمندان جهت تعیین بازرسان و تکمیل هیات مدیره و بررسی تغییر بندهایی از اساسنامه تشکیل خواهد شد .
لذا از عکاسان محترم عضو انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران تقاضا می شود با حضور خود انجمن را در پیشبرد اهداف حرفه ای یاری دهند.
ضمنا” هر عضو انجمن می تواند به وکالت از سوی یک عضو دیگر در رأی گیری شرکت کند.