msharefi.jpg

بهت عجیبی است!
آنها که او را از نزدیک می شناختند می دانند چه می گویم…
فعلا" که یارای نوشتن نیست باشد برای بعد….
روحش شاد، یادش گرامی…

سایت عکاسی با تاسف و تاثر عمیق درگذشت استاد محمدرضا شریفی را به خانواده، دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض نموده و خود را در غم از دست دادن آن بزرگوار سهیم می دانیم.

عکس: آرش عاشوری نیا