یک هفته وبلاگ سایت عکاسی به روز نشد و کسی نپرسید چرا؟ این نشان از اهمیت و کار کرد رسانه های آنلاین در کشور ما دارد که تا زمانی که رسانه ای هست از مطالب آن استفاده می کنیم و اگر نبود، خوب نیست! به دنبال علت آن هم نیستیم .

خوشبختانه در طول این یک هفته دیگر وبلاگ ها وقایع و اتفاق های عکاسی را پوشش دادند و روند اطلاع رسانی با قوت و جدیت از سوی عکاسان دنبال شد. بحران برف در رشت و آتش سوزی مسجد ارک دو موضوع مورد توجه عکاسان خبری در هفته گذشته بود که با مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا هفته پرکاری را بر عکاسان خبری و مطبوعاتی رقم زد.

خارج از بحث عکاسی از این وقایع دوباره شاهد برخوردهایی با عکاسان در مواقع بحران بودیم که ضرورتِ یافتن راه کاری برای حل این مشکل را یادآوری کرد. از سوی دیگر وسعت خرابی و کشته های زلزله بم به ظاهر تعریف بحران را در ذهن ها دگرگون کرده و پوشش تصویری مناسبی از بحران برف و خرابی و کشته های زلزله در رشت را نداشتیم ، این موضوع قابل توجه است که چه عواملی موجب عدم حضور عکاسان خبری در زمان بارش و پس از آن در رشت شده است.

از دیگر رخدادهای هفته گذشته نمایشگاه عکس حسن سربخشیان بود که با استقبال و پوشش خبری گسترده مواجه شد. از دیگر نکات قابل توجه این نمایشگاه، فروش عکس خبری بود و بازدید مسئولین و سیاستمداران که کمتر فرصت چنین کاری را دارند.

افتتاح نمایشگاه عکس امیر علی جوادیان با عنوان عاشورا در عکسخانه شهر در روز سه شنبه ۲۷ بهمن ماه از دیگر وقایع عکاسی در هفته گذشته بود. این نمایشگاه منتخبی از عکسهای مراسم عزاداری ماه محرم در ابیانه ماسوله، شوش دانیال و ضیابر است که تا ۲۷ اسفند ماه ادامه دارد.

javaadian.jpg