اگر دقت کرده باشید در انتهای تمامی وبلاگ هایی که در سایت عکاسی میزبانی می شود جمله زیر آمده است:

مسئولیت عکس ها و نوشته های این وبلاگ بر عهده نویسنده و صاحب آن است.

سایت عکاسی صرفا" امکانات و تسهیلات ایجاد وبلاگ تخصصی عکاسی را فراهم نموده و هیچ مسئولیتی در مقابل مطالب و عکس های وبلاگ ها ندارد. از سوی دیگر نه امکان کنترل و نظارت برمطالب وبلاگ ها راداریم و نه قصد چنین کاری را . تا به حال هم در محتوای وبلاگی دخالت نکردیم مگر در دو، سه مورد که عناوین مطالب مغایر با محتوای مطلب بود.
این توضیح به این خاطر بود که برخی از دوستان، ما را در مقابل مطالب وبلاگ ها مسئول دانسته و انتظار پاسخگویی داشته اند. نویسنده ی هر وبلاگ هم با نام و نام خانوادگی خود مشغول به نوشتن است.
نکته ای هم برای دوستان عکاس که در سایت عکاسی وبلاگ دارند اینکه سایت عکاسی همانطور که از آغاز اعلام نموده بود صرفا" میزبان وبلاگ های عکاسی است نه وبلاگ شخصی پس خواهشمندیم از طرح مسائل شخصی در وبلاگ خودداری کنید. به روز نمودن وبلاگ را هم فراموش نکنید که جدا" از میزبانی وبلاگ های غیر فعال و نیمه فعال معذوریم.