سایت در دست راه اندازی انجمن عکاسان بحرا ن با انتشار یک خبر فوری از حضور عکاسان این انجمن در منطقه زلزله زده زرند کرمان خبر داد . ادامه