ساعت ۱۰ صبح روز گذشته سه شنبه ۴ اسفند کاووس صادقلو – حسین پرتوی – محسن شاندیز – محمد صیاد و فرزین گلپاد از سوی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران با آیت الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند.

ipa1.jpg

در این دیدار اعضاى انجمن صنفى عکاسان مطبوعات ایران درباره وضعیت عکاسى مطبوعات ایران و مشکلات آن با ایشان به گفت وگو نشستند.
آیت الله هاشمى رفسنجانى با ابرازخرسندى از این نشست اذعان داشت که با مسائل جامعه عکاسان مطبوعات کشور به شکل واقعى و جدى ترى آشنا شده که تا پیش از این چنین شناختى از مجموعه پرتوان و کم توقع جامعه عکاسان مطبوعات کشور نداشت.
بنابراین گزارش رئیس مجمع تشخیص مصلحت با تأکید بر ارزش و قدرت این رسانه در بیان واقعیات اجتماع و میزان تأثیرگذارى آن و اشاره به موفقیت هاى داخلى و خارجى عکاسان مطبوعات ایران چشم انداز نویدبخشى از رشد و توسعه و حل مشکلات مبتلابه آن را یادآور شد.
در پایان این دیدار آیت الله هاشمى رفسنجانى با آرزوى موفقیت براى عکاسان مطبوعات کشور، با اشاره به ضرورت هاى فعالیتهاى صنفى جدى تر و منسجم ترى در انجمن صنفى عکاسان مطبوعات و نیز نگاه مثبت مسؤولان به فعالیت ها و تلاش هاى آنان اذعان داشت که از یارى و مساعدت در جهت پیشبرد اهداف این انجمن دریغ نخواهدکرد.

ipa2.jpg