با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل ستادهای انتخابی فضای سیاسی کشور وارد مرحله تازه ای شده و عکاسان خبری و مطبوعاتی هم خود را پوشش خبری هر چه بهتر برنامه های انتخاباتی آماده می کنند، سایت عکاسی در نظر دارد تا با همکاری عکاسان خبری به ارائه و نمایش تصاویر برگزیده از نهمین انتخابات ریاست جمهوری بپردازد و از میان عکس های رسیده بر مبنای تعداد عکس ارسالی و کیفیت آثار یک نفر را به عنوان برگزیده انتخاب و در هر توان و امکانات سایت به نفر برگزیده یک سایت اختصاصی عکاسی با کلیه امکانات اهداء نماید.
نگاه متفاوت و هوشمندانه به موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آثار رسیده در صفحه اول سایت عکاسی به نمایش درخواهد آمد و در پایان به صورت یک مجموعه بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
پس اگر از کاندیداها و فعالیت های انتخاباتی عکاسی می کنید به دنبال نگاهی نو و تازه باشید و عکس های منتخب خود را برای سایت عکاسی ارسال نمایید.
به شرایط ارسال عکس در قسمت گالری سایت توجه کنید.