پس از تغییرات سایت، تغییرات در وبلاگ ها و راه اندازی چندین فتوبلاگ با ساختاری متفاوت و حرفه ای در دستور کار است. همچنین ساماندهی و تفکیک لینک های کنار سایت به موضو ع بندی دقیق تر و حذف لینک های غیر فعال، انجام این تغییرات چند روزی زمان خواهد برد. لطفا” ما را همراهی کنید. نه وبلاگی حذف شده و نه لینک به سایت یا وبلاگی را بی دلیل حذف میکنیم.