به گزارش سایت خانه عکاسان ایران به همت انجمن عکاسان فردا در روزهای چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت و شنبه ۱۷ اردیبهشت دو همایش در حاشیه نمایشگاه دوربین دیجیتال برگزار می شود.
در همایش اول که از ساعت ۳۰/۱۵ تا ۳۰/۲۰ برنامه ریزی شده است کرامت منظوری درباره تصویرگری دیجیتال سخن خواهد گفت ساسان توکلی نقش دیجیتال در فیلم و ویدئو را بررسی می کند. مجید سعیدی درباره نقش عکاسی دیجیتال بر عکاسی خبری صحبت خواهد کرد (البته امکان سفر وی وجود دارد که در این صورت برنامه نمایش اسلاید عکس های خبری عراق جایگزین خواهد شد) و احسان زرانی کاربرد عکاسی در تبلیغات را بررسی خواهد کرد.
روز شنبه در همان ساعت ارسطو مداحی به مرور سیستم های دیجیتال می پردازد احمد ناطقی نقش فن آوری دیجیتال در عکاسی را مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور رضا نبوی، فرهاد سلیمانی، احمد ناطقی، ارسطو مداحی برگزار خواهد شد.
البته احتمال تغییر در برنامه های فوق وجود دارد!