سایت سایت عکاسی روز جمعه اول مهر ۱۳۸۴ دومین سالگرد فعالیت خود را پشت سر می گذارد. سال گذشته و مصادف با اولین سال فعالیت سایت عکاسی به دلیل همزمانی با نمایشگاه فتوکینا ۲۰۰۴ فرصت و مجالی برای بررسی کارنامه یک ساله سایت نداشتیم. امسال بنا داریم تا به بررسی عملکرد سایت عکاسی در دو ساله گذشته بپردازیم و ضمن نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف سایت راهکارهای مناسب بهبود فعالیت ها و افزایش تولید محتوا بر اساس نیاز مخاطبان سایت را به بحث گذاریم. به یقین این امر ممکن و میسر نخواهد بود مگر به همراهی و همدلی شما مخاطبان گرامی، پس صمیمانه دعوت می کنیم تا نظرات و پیشنهادات خود را تا پایان هفته برای بررسی کارنامه سایت عکاسی در بخش نظرات همین مطلب و یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید تا ضمن انعکاس آنها در سایت بهتر بتوانیم عملکرد دو ساله سایت عکاسی را ارزیابی کنیم. با تشکر