بخش جدیدی در سایت عکاسی با عنوان «آشنایی با سبک‌های هنری» شروع به فعالیت می‌کند. قرار است در این بخش که به مدیریت ساناز نافذ اداره می شود، سبکهای هنری و جلوه‌های آن در عکاسی بررسی شود. مطلب زیر مقدمه این بخش است که می‌خوانید:

در مورد سبک‌ها و دوره‌های هنری و تاریخی زیانبار ترین فرضیه این است که گمان کنیم مجموعه‌ی قوانین ثابتی وجود دارد که به کمک آن بتوان هنر را از غیر هنر تشخیص داد و بر اساس همان قوانین ارزش و منزلت هر اثر هنری را به دقت درجه بندی کرد.
خواص مطلق هنر بر آدمی پوشیده مانده است و هیچ کس نمی تواند مستقل از تاثیر زمان و محیط درباره‌ی آثار هنری داوری کند. تعریف هنر به همان اندازه دشوار است که تعریف وجود آدمی. اثری را که صرفا با کمال مهارت و کوشش و تکنیک ساخته شده است را نمی توان هنر دانست مگر آنکه جهشی از تخیل در آفرینش آن به کار رفته باشد.
هرکس می تواند خود را بالقوه هنرمندی تصور کند. آنچه هنرمندان واقعی را از یکدیگر متمایز می‌سازد آرزوی “جستجو کردن” نیست، بلکه استعدادی اسرار آمیز به “یافتن” است. اصالت همان چیزی است که هنر را از صنعت متمایز می‌سازد. اصالت همیشه نسبی است و اثر هنری کاملا اصیل وجود ندارد. در حقیقت به هیچ هنرمندی نمی‌توان روش آفرینندگی را آموخت، بلکه فقط می توان به وی تعلیم داد که چگونه در میان هیجانات و تجربیات آفرینندگی راه خود را پیدا کند.
در عصر امروز که همه‌ی ارزشها مورد تردید قرار گرفته اند پژوهنده خود را با نوع تازه‌ای از پیوستگی مواجه می‌یابد، یعنی جریانی مداوم از نهضت‌ها و ضد نهضت‌ها. این “گرایشها” که در زبانهای اروپایی با واژه هایی ختم شده به پسوند “ایسم – ism” قالب معنی می‌پذیرند، مرزهای ملی و نژادی و ترتیب تاریخی را درمی‌نوردند و به جای آنکه هریک مدتی دراز در مکانی معین حکومت کنند، با انگاره هایی سخت متغیر بر ضد یکدیگر به رقابت بر می‌خیزند و یا به هم جذب و در هم مستهلک می‌شوند. بنابراین آوردن سبک ها بیشتر بر اساس نهضت ها خواهد بود تا کشورها. تنها از این راه می توانیم اثبات کنیم که در پژوهش خود این واقعیت را به رسمیت شمرده ایم که ” هنر نوین” با وجود تمامی اختلافاتش به اندازه‌ی “علم نوین” جنبه‌ی بین المللی دارد.

در این مجموعه مقالات، پس از بررسی ایسم ها به صورت سیر تحول تاریخی ونحوه‌ی بوجود آمدن و شکل گیری یک سبک و تطابق آن از نقاشی با سایر هنرها، به خصوص هنرعکاسی، به طور کامل به بررسی سبکها و شیوه های زمانی قبل از پیدایش ایسم ها خواهیم پرداخت.
هرکدام از سبکها مبحثی طولانی دربردارد. این روش صرفا جهت معرفی کلی یک سبک و دادن ذهنیت برای دانستن شکل گیری سبک ها از آغاز است که برای شخص هنر آموز درهر هنر، دانستن این مطالب لازم است. در پایان از تمامی دوستان عزیزی که این مباحث را مطالعه می کنند تقاضا دارم در صورت علاقمندی به بحث، تنها به دانستن این مطالب اکتفا نکنند و برای درک بهتر از مطالعات جنبی دریغ نکنند، زیرا یک سبک در هر هنر، عموماً متشکل از هنرمندان زیادی است که توضیح در مورد تمامی آنها وآوردن نام و احیاناً تصاویر آثارشان مقدور نیست.
سعی کردیم بحث های حاشیه‌ای نداشته باشیم وتنها به توضیح مباحث اصلی یک سبک، نحوه، زمان و مکان شکل گیری یک سبک و به مهمترین افرادی که بیشترین تاثیر را در یک سبک گذاشته‌اند یا به نحوی در پیشبرد یک سبک موثر بوده‌اند (تابلوها ، نوشته ها، فیلم و عکسهایی که سرآغاز یک سبک بوده اند) بسنده کنیم.