چهارمین دوره‌ی انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در تاریخ ۲۲ دی ماه در سالن اجتماعات خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شد.
دراین دوره از انتخابات که درتاریخ ۲۲/۱۰/۸۴ در سالن اجتماعات خانه هنرمندان اجرا گردید به ترتیب آقایان محمود عبدالحسینی، فرزین گلپاد، کاوس صادقلو، اصغر آزاددل، احمد نصیرپور، محمد جعفری و رسول اولیازاده به‌عنوان اعضای هیات مدیره‌ و علی آذرنیا کماری و شاهین شهابلو به‌عنوان علی‌البدل هیات مدیره‌ و همچنین غلامرضا حافظ‌القرآن و منوچهر یگانه‌دوست، بازرس و حسین حاتمی به‌عنوان بازرس علی‌البدل انجمن برای دو سال آینده انتخاب شدند.
در اولین جلسه‌ی هیات مدیره در تاریخ ۲۵ دی ماه، محمود عبدالحسینی با اکثریت آرا به ریاست هیات مدیره‌ی انجمن، کاوس صادقلو، نایب رییس، اصغر آزاد‌دل به‌عنوان دبیر و محمد جعفری به‌عنوان خزانه‌دار انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران انتخاب شدند.

دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران