در حاشیه نمایشگاه عکس مهرداد نجم آبادی در گالری ماه مهر جلسه گفتگو درباره عکس های مهرداد نجم آبادی در روز پنجشنبه ۲۸ دی ۸۵ از ساعت ۵ تا ۷ عصر برگزار می شود.
گالری ماه مهر.خیابان ولیعصر.روبروی پارک ملت.خیابان کاج آبادی.شماره ۱۲