متاسفانه مطلع شدیم مادر سیاوش حبیب الهی عکاسی مطبوعاتی پس از یک دوره طولانی بیمار بدرود حیات گفته است. سایت عکاسی از سوی خود و جامعه عکاسی خبری و مطبوعاتی ایران این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت می گوید و برای بازماندگان آرامش و صبر از خداوند متعال خواستار است.
لازم بذکر است که هزینه برگزاری مراسم صرف امور خیر می شود.