میزگرد کاربرد عکس در آموزش همزمان با آخرین روز نمایشگاه عکس رشد در مرکز فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود. این میزگرد با حضور بهمن جلالی، اسماعیل عباسی و فرهاد سلیمانی از عکاسان برجسته و همچنین محمدعلی شامانی و تنی چند از کارشناسان تعلیم و تربیت ۱۹ شهریور ساعت ۱۴ در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.
اسماعیل عباسی، داور چهارمین جشنواره عکس رشد، نیز خواستار تداوم جشنواره عکس رشد با اتخاذ یک سیاست واحد شد و گفت: “آموزش و پرورش می تواند نقش موثری در آموزش الگوهای عکاسی به دانش آموزان داشته باشد. در گذشته حسرت برگزاری یک نمایشگاه یا چاپ مجله را داشتیم. اما خوشبختانه امروز چاپ مجلات مختلف عکاسی و برگزاری نمایشگاهها و جشنواره های مختلف در رشد سواد عکاسی دانش آموزان موثر بوده است.”
وی جشنواره عکس رشد امسال را باکیفیت خواند و افزود: “با توجه به اینکه عمده شرکت کنندگان جشنواره عکس رشد دانش آموز هستند، از طریق مشاهده عکس ها آموزش می بینند. ما نمی توانیم آموزش عکاسان را به یکباره از سنین بالا آغاز کنیم و لازم است دانش آموزان در کنار برگزاری چنین جشنواره هایی با الگوهای مختلف عکاسی آشنا شوند.”