دومین مسابقه سراسری عکس ایثار که به همت اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و انجمن سینمای جوانان اسلامشهر برگزار شد، با اعلام نفرات برگزیده در بخشهای ایثار، مقاومت و شهادت، شهید و شهادت و اتحاد ملی انسجام اسلامی به کار خود پایان داد.
دبیرخانه مسابقه عکس ایثار اعلام کرد از میان ۸۲۱ قطعه عکس ارسالی ۷۳ عکاس از سراسر کشور۱۰۱عکس به نمایشگاه راه یافت که توسط مجتبی آقایی، محمدستاری و سعید صادقی مورد قضاوت قرار گرفتند و نفرات برتر به شرح ذیل اعلام شدند:
در بخش شهید و شهادت مهدی جانی پور ـ اصفهان رتبه اول، سید محسن سجادی ـ تهران رتبه دوم، علی سراج همدانی- اهواز و سید محمد رضا بانی ـ مراغه مشترک رتبه سوم را بدست آوردند. هیات داوران در این بخش آزاده امیری فراهانی را شایسته تقدیر دانست.
در بخش مقاومت و ایثار ابراهیم کوچکی ـ کرج رتبه اول، ناصر محمدی ـ زنجان رتبه دوم، سید محسن سجادی ـ تهران رتبه سوم را بدست آوردند. هیات داوران مسعود سلیمانی ـ نیشابور را شایسته تقدیر دانست.
در بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی هیات داوران هیچ اثری راحایز رتبه ندانسته و ازآقایان حسین ساکی و ابراهیم سیسان تقدیر کرد.