مجمع عمومی انجمن عکاسان بحران روز سه شنبه ، ۱۴ اسفند، ساعت ۱۷:۳۰ با حضور ۳۶ تن از اعضاء در مجتمع فرهنگی هنری اسوه تشکیل شد.
جلسه با تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و طبق برنامه قبلی مجتبی آقایی رئیس هیئت مدیره انجمن عکاسان بحران به بیان گزارش عملکرد سالانه انجمن پرداخت. جلسه با گزارش مهدی منعم ،خزانه دار، و راهب هماوندی، بازرس انجمن، ادامه پیدا کرد. در انتها به دلیل استعفای ۵ تن از اعضای هیات مدیره انتخابات هیات مدیره با کاندیداتوری افشین شاهرودی، مسعود زنده روح کرمانی، محمد حسین حیدری، محسن راستانی، کوروش ادیم، کمال الدین شاهرخ، مریم بخشی و محمد علی صباغی برگزار شد. در این جلسه افشین شاهرودی با ۲۸ رای، مسعود زنده روح کرمانی با ۲۷ رای ومحمد حسین حیدری با ۲۶ رای به عنوان اعضای اصلی و کمال الدین شاهرخ با ۲۵ رای و مریم بخشی با ۱۵ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. همچنین آقای محمد علی صباغی با ۲۲ رای بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. در نهایت جلسه در ساعت ۲۰:۳۵ با امضای صورت جلسه توسط حاضرین به اتمام رسید.