کانون عکاسان بندرماهشهر کارگاه تخصصی عکاسی خبری با حضور حسن سربخشیان را در روز شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۸۷ در فرهنگسرای فردوسی این
شهرستان از ساعت ۱۵ الی ۱۸برگزار می‌کند.
از تمامی عکاسان و علاقمندان عکاسی استان خوزستان دعوت می‌شود در این کارگاه حضور یابند.