در ادامه گفتگو دو هفته گذشته در برنامه دو قدم مانده به صبح با موضوع سه دهه عکاسی ایران پس از انقلاب این موضوع دوشنبه بیست‌ویکم بهمن در قدم دوم این برنامه با حسین چنعانی دنبال خواهد شد.
در دو هفته گذشته علیرضا کریمی صارمی و سیدعباس میرهاشمی مهمانان این برنامه بودند.
افشین شاهرودی در این سلسله گفت و گوها، دستاوردهای عکاسی در این دوره را با مهمانان به بحث می‌گذارد.