در پی اعلام فراخوان و اعلام اسامی کاندیدهای هیئت مدیره و بازرس انجمن عکس شیراز انتخابات چهارمین دوره هیئت مدیره با حضور اعضای رسمی انجمن عکس شیراز انجام شد.
بر اساس رای اعضای انجمن عکس شیراز از میان کاندیدهای هیئت مدیره، آقایان عبدالعلی حدادیان, قاسم معماری, علی متوسل و فرهاد قلی خانی به همراه نماینده انتخابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حسین بابائی, محمد خاکپور, علیرضا عباسی و خانم زهره صحت به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. اعضای رسمی انجمن عکس شیراز همچنین آقای مهرداد خدام محمدی را به عنوان بازرس مالی انجمن عکس شیراز و خانم زهرا جان پناه را به عنوان عضو علی البدل بازرس مالی انتحاب کردند .
لازم به ذکر است که اعضای فوق به مدت دو سال مسئولیت فوق را به عهده خواهند داشت و در صورت استعفای هر کدام از اعضای اصلی اعضای علی البدل برای مدت باقی مانده جایگزین آن ها خواهند شد.