سایت عکاسی در نظر دارد خبر جلسات دفاعیه از پایان نامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده ها را منعکس کند. دانشجویان پای پروژه می‌توانند اطلاعات زیر را برای انتشار خبر دفاع شان یک هفته قبل از برگزاری دفاعیه برای سایت عکاسی ارسال کنند تا در اخبار سایت منتشر شود.

۱- نام و نام خانوادگی دانشجو
۲- عنوان پایان نامه
۳- نام استاد راهنما
۴- زمان و مکان برگزاری مراسم دفاعیه
۵- بیوگرافی مختصر دانشجو
۶- چکیده پایان نامه
۷- یک عکس از مجموعه پایان نامه با طول حداکثر ۸۰۰ پیکسل