بخش عکاسی برنامه این هفته دوقدم مانده به صبح دوشنبه شب هجدهم خرداد ۸۸ به بحث در خصوص عکاسی دیجیتال و آنالوگ اختصاص دارد. در این برنامه رضانور بختیار حضور یافته و این مبحث را با افشین شاهرودی کارشناس، مجری برنامه به گفتگو خواهند نشست.
رضانور بختیار متولد ۱۳۲۰ است و در فاصله سال‌های ۶-۱۹۶۰ عکاسی را بصورت آکادمیک در انگلستان دردانشکده هنرهای زیبای لندن آموخته است. وی در شاخه‌های مختلف عکاسی طی سال‌های متمادی فعالیت کرده و عکس‌های فراوانی از زادگاه خود اصفهان را در قالب چهار کتاب عرضه کرده است. طی این سال‌ها شاگردان زیادی نیز در آموزشگاه عکاسی او در اصفهان آموزش دیده‌اند.
این برنامه از حدود ساعت دوازده نیمه شب دوشنبه هجدهم خرداد از شبکه چهار سیما بصورت مستقیم پخش خواهد شد.