880607.jpg

این کتاب که به عکس‌های روایی می‌پردازد مشتمل بر ۴۰ عکس سیاه و سفید و رنگی از ۳۱ عکاس ایرانی و خارجی است که «کیارنگ علایی» انتخاب عکس‌ها را برعهده داشته است. در کنار هر عکس روایتی داستانی ملهم از عکس، توسط «مصطفی مستور» نوشته شده است.
کیارنگ علایی در بخشی از مقدمه‌ی کتاب نوشته است: «پرسه در حوالی زندگی پیش از آن که اثری در ستایش عکاسی یا مجالی برای نمایش ادبیات باشد، به نوعی تعامل و هم زیستی مفهومی نظر دارد و کار آن چیزی فراتر از ستایش هنرمند و خالق اثر است. ستایشی اگر هست، باری برای آن لحظه‌های ناب و تکرار ناشدنی زندگی است که هستی در آن به گونه‌ای خاص جریان می‌یابد و کلمه و تصویر می‌کوشند تا شکوه و خلوص آن را برجسته کنند. در این کتاب، عکس و متن هر دو می‌کوشند تا موقعیتی ساده و پیش پا افتاده را چنان چراغانی کنند تا جذاب و با شکوه در نظر آید.»
این کتاب در قطع خشتی، در ۹۰ صفحه‌ی تمام رنگی، در شمارگان ۲۰۰۰ نسخه، به صورت دو زبانه و با قیمت ۱۲۰۰۰ تومان توسط نشر چشمه و نشر رسش منتشر شده است.