متاسفانه مطلع شدیم هنگامه گلستان در غم از دست دادن مادر سوگوار است. سایت عکاسی این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومند است. عکاسان محترم می‌توانند از طریق بخش نظرات همین مطلب تسلیت خود را به هنگامه گلستان اعلام کنند.