880730.jpg

گروهی از عکاسان در قالب یک تور عکاسی با همراهی افشین شاهرودی از تاریخ بیستم تا بیست و دوم مهرماه توسط فصلنامه عکاسی خلاق از طریق دامغان و کویر مرکزی به روستای کویری مصر عزیمت کردند. شرکت کنندگان در این تور طی سه روز مناطق مختلفی را در کویر مرکزی، روستای مصر، کویر نمک در مسیر خور به طبس، رمل‌ها و تپه‌های شنی و شن‌های روان، و نیز بخش قدیمی شهر جندق را که متعلق به دوران ساسانی است و هنوز مردمانی در آن ساکن هستند مورد بازدید قرار داده و از آنها عکاسی کردند.
روستای مصر با معماری خشتی دست نخورده و مردمانی که هنوز قلبشان مانند بیابان‌های گسترده اطراف خود، باز و گشاده است؛ در جنوب کویر مرکزی قرار دارد. این روستا مانند جزیره‌ای در قلب کویر با نزدیک‌ترین شهرهای اطراف خود خور و جندق بیش از چهل کیلومتر فاصله دارد. موقعیت خاص مصر باعث شده هنوز اصالت‌های بومی خود را حفظ کند. به همین دلیل اخیرا مورد توجه زیادی واقع شده است. در مورد وجه تسمیه این روستا گفته می‌شود که حدود یکصد سال پیش چوپانی به نام یوسف در این محل زندگی می‌کرده و مزرعه و گوسفندانی را در اینجا که به همین دلیل به مزرعه یوسف مشهور بوده نگهداری می‌کرده است. خود وی بر اساس قصص قرآنی نام مصر را برای این محل انتخاب کرده و از همان زمان این روستا به مصر شناخته می‌شود. عکاسانی که به این منطقه سفر کنند با جذابیت‌ها و اصالت‌های طبیعی زیادی روبرو شده و مطمئنا سوغاتی‌های عکاسانه زیادی با خود خواهند آورد.
شرکت کنندگان در این تور عبارت بودند از: هادی کهنسال نودهی، محمد منصف مجرد، مارال دبیر، لیلا صادقی، الهام اکبر زاده قربانی، سیامک جعفری، سیاوش جعفری، راضیه سادات فرهانیان، مهدی رنجبر، مسعود دادگر، عبدالرضا فرودی، موسی ربانی خوراسگانی، آرش ابراهیم پور، محمدعلی مقصودی، حسین توانگر، مازیار خسروی، بهارک ملک زاده، حسین نریمانی، سید حمید طبایی جبلی، بابک فریدی، مهرداد احمدی، مهیار سیاسی، داود وکیل زاده، سهراب رضازاده بهادران، فرید خادم، آیین شاهرودی، سمیه جعفری، جعفر نصیرزاده