در بخش عکاسی برنامه دو قدم مانده به صبح این هفته دوشنبه نهم آذر، نوشین وفادار حضور می‌یابد. در این برنامه قرار است افشین شاهرودی، کارشناس مجری برنامه درباره آموزش عکاسی به کودکان با وفادار به گفتگو بنشیند.
نوشین وفادار مجری و مدرس دورهی بلندمدت آموزش عکاسی کودکان توسط انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر مشهد است که با همکاری مؤسسه فرهنگی و هنری "مانی و مانا" در سه ترم و به مدت ۴۰ جلسه تئوری و عملی برنامهریزی شده است. وی درباره این دوره میگوید: دلیل اصلی تشکیل این کلاس تقویت توانایی بهوجود آوردن تصاویر و آموزش زبان تصویر و آشنایی با دنیای پرهیجان هنر عکاسی بود، هنری که میتواند کودکان امروز ما را به اشتیاقی مرموز دچار کند تا در فضای زندگی اجتماعی فردا احساس ناآرامی نکنند.
وفادار فاغ التحصیل مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی تهران ۱۳۷۱ ، مدرس سینما و عکاسی در آموزشگاهها و دانشگاه، معاون انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر مشهد و مدیر کانون عکس مشهد است.