هیات موسس انجمن عکاسان ایران اعلام کرد عکاسان مقیم شهرستان که تمایل دارند، در انتخابات نخستین مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران، نامزد هیات مدیره شوند، می‌توانند با توجه به بعد مسافت، درخواست کتبی خود را به شماره تلفن۸۸۳۱۳۰۸۹ فاکس کنند تا دبیرخانه انجمن نسبت به ثبت نام آنان اقدام کند.

دعوت به مجمع عمومی انجمن صنفی عکاسان ایران