متاسفانه مطلع شدیم استاد احمد عالی، عکاس صاحب سبک و پیشکسوت کشورمان سوگوار درگذشت مادر است. احمد عالی از دوستان بسیار نزدیک و قدیمی بهمن جلالی است که یک روز پس از درگذشت مادر بزرگوارش دوست و یار قدیمی خود را نیز از دست داد.
سایت عکاسی ضمن تسلیت به استاد احمد عالی صبر و سلامتی برای ایشان آرزو دارد.