881126_1.jpg

روز پنجشنبه هجدهم فوریه ۲۰۱۰ (بیست و نهم بهمن ۸۸) نمایشگاهی از عکس‌های آلفرد یعقوب‌زاده در سال گذشته از ایران با عنوان ۱۹۷۹-۲۰۰۹ IRAN BY ALFRED در ‘Espace Dupon’  شهر پاریس افتتاح می‌شود.
در این نمایشگاه ۵۶ عکس در ۵ موضوع، ۱۹۷۹ انقلاب ایران شروع عکاسی آلفرد با اولین عکس‌ها، جنگ ایران و عراق، زندگی روزمره روحانیون در قم ۳۰ سال بعد از انقلاب اسلامی، نسل جوان یا نسل سوم مدرن، انتخابات ایران ۱۳۸۸ به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه به پیشنهاد مجله فیگارو به مناسبت سالگرد انقلاب ایران و همکاری آژانس سیپاپرس و چهار شرکت حمایت کننده برگزار می‌شود. نمایشگاه پس از افتتاح از ۲۲ فوریه تا ۱۹ آوریل ۲۰۱۰ ادامه دارد.