890115_5.gif

ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۸۹ مهلت ثبت نام در کارگاه نور و عکاسی به پایان می‌رسد.
کارگاه نور و عکاسی چهارمین کارگاه بزرگ سایت عکاسی است که در روز جمعه ۲۴ اردیبهشت در سینما آزادی تهران برگزار می‌شود.
ثبت نام در این کارگاه مانند کارگاه‌های قبلی سایت عکاسی مورد توجه و استقبال گسترده علاقه‌مندان خصوصا مشتاقان ساکن در شهرهای دور و نزدیک کشور قرار گرفته است.
همزمانی روزهای پایانی نمایشگاه کتاب با کارگاه نور و عکاسی برای علاقه‌مندان شهرستانی فرصتی شده است تا ضمن بازدید از نمایشگاه کتاب در کارگاه سایت عکاسی حضور یابند.
برای آگاهی از محتوای کارگاه و ثبت نام به اینجا مراجعه کنید.